İTFAİYE EĞİTİM MERKEZİ (EBİTEM) YÖNETMELİĞİ

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE EĞİTİM MERKEZİ (EBİTEM)YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ  BÖLÜM

AMAÇ

Madde: 1 Bu yönetmeliğin amacı Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan ve işe yeni başlayan personellerin, hizmet içi eğitimlerini tertip etmek, Kamu Kurum ve Kuruluşlara yönelik düzenlenen yangın eğitim ve önleme faaliyetlerini düzenleyerek çevre İllerdeki İtfaiye Teşkilatlarında çalışan  İtfaiyecilerin hizmet içi eğitimlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

KAPSAM

Madde :2 Bu yönetmenlik Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye Eğitim Merkezi EBİTEM'in İtfaiye yönetmeliği kapsamında belirlenen yıllık eğitim planı çerçevesinde düzenlediği temel İtfaiye eri eğitimi, ilk yardım eğitimi, arama kurtarma eğitimi ,su üstü ve su altı arama kurtarma eğitimi, KBRN eğitimi gibi konuların hangi esaslara göre verileceğini ve bu eğitimlerin nerede ve hangi süre ile verileceği kapsar.

DAYANAK

Madde :3 Bu yönetmenlik 3/7/2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 52. Maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/ U maddesi ile 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı resmi gazetede içişleri Bakanlığınca yayınlanan Belediye İtfaiye yönetmenliğinin 48. maddesine göre düzenlenen yönetmenliğin  31. maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

EĞİTİM VE ÖĞRETİM ESASLARI

UYGULANACAK ESASLAR

Madde:4 EBİTEM'de yaptırılacak her seviyedeki eğitim aşağıda belirtilen esaslara göre yürütülür.

a.      Her türlü eğitim faaliyetlerinde ve etkinliklerinde mevcut personellere ve işe yeni başlayan personellere mesleki davranış alışkanlıkları kazandırmak esastır.

b.      Eğitim öğretim faaliyetleri ; sınıflarda, uygulamalı eğitim alanında uygun görülen diğer tesislerde, uygulama çalışmaları, inceleme gezileri, araştırma ve seminer yaptırmak suretiyle uygulanır.

c.       Ders konularında yer almayan ve personellin öğrenmesinde fayda görülen konularda konferans, seminer, sempozyum, panel ve diğer eğitim etkinlikleri düzenlenir.

d.      İdarenin uygun gördüğü zamanlarda İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çalışan personellere, çevre il ve ilçe belediyelerine bağlı İtfaiye birimlerine, Kamu kurum ve kuruluşlara yönelik eğitim ve tatbikat gibi etkinlikler düzenlenir. Bu eğitim ve tatbikatlar ya EBİTEM'in resmi yazı ile yaptığı davetiye sonucu yada Belediye İtfaiyelerin; Kamu kurum kuruluşların resmi olarak İtfaiye Daire Başkanlığına yapmış olduğu başvuru sonucu İtfaiye Daire Başkanlığının uygun görüşüyle olur.

e.      EBİTEM 'in düzenlemiş olduğu eğitim ve tatbikatlar tamamen kamuya ait kurumlara ücretsiz olup; özel sektör kuruluşlarına ücret karşılığında yapılır. Eğitim ve tatbikat ücretleri Büyükşehir Belediyesi Meclis kararıyla belirlenir.

f.        İşe yeni başlayan personellerden, eğitim süresi sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olanlar temel İtfaiye eri kurs bitirme belgesi almaya hak kazanmış olacaklar.

g.       Kurum ve Kuruluşlara düzenlenen yangın güvenlik ve diğer eğitimlerle ilgili kurslara katılan kursiyerlere katılım belgesi ve sertifika düzenlenir. 

 

 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM SEKLİ

Madde: 5

a.      EBİTEM 'in düzenlediği eğitimler teorik ve uygulamalı olmak üzere 2 aşamalı olup; teorik eğitimler; İtfaiye Daire Başkanlığı binasında bulunan eğitim ve konferans salonunda, uygulamalı eğitimler ise İtfaiye Daire Başkanlığının arka bahçesinde bulunan yanma ve yangın gözlem odaları, yüksekten iniş ve çıkış platformu bulunan eğitim kulesinde yapılacaktır.

b.      Eğitimler EBİTEM bünyesinde çalışan sertifikalı eğitmenler eşliğinde yapılacaktır.

c.       Araç ve malzeme bilgisi gibi eğitimler EBİTEM'in belirlemiş olduğu zaman dilimlerinde İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İtfaiye İstasyonlarına bizzat gidilerek yerinde verilecektir.

d.      İtfaiye Daire Başkanlığının uygun gördüğü taktirde Cumartesi ve Pazar günlerinde eğitim yaptırılabilir.

EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRESİ

Madde :6

a.      İtfaiye Daire Başkanlığında göreve yeni başlayanların eğitim süresi en az 144 saat olup; bu süre sonucunda yapılacak olan sınavda başarılı olanlar temel İtfaiye eri eğitimi kurs bitirme belgesi almaya hak kazanmış olacaktır.

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

SINAVLAR VE DEĞERLENDİRME ESASLARI

 

SINAV ESASLARI

 

Madde :7

 

a.  Sınavlar öğretim elemanlarının ders yükü ve öğrencilerin sayısı da  dikkate alınarak yazılı, test, uygulamalı veya sözlü şeklinde yapılabilir . Sınavın ne şekilde yapılacağı önceden bildirilir.

b.   Sınavlar dersi okutan öğretim elemanları tarafından yapılır. Ve değerlendirilir.

c.    Milli ve dini bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

d.   Sınav sonuçları EBİTEM tarafından bir yıl süre ile saklanır.

e.   Sınavdan 70 ve üzeri alanlar başarılı sayılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Madde :8 Bu yönetmenlik Erzurum Büyükşehir Belediyesi  Meclisinde onaylandıktan sonra  Yürürlüğe girer.